தகவல் பாதுகாப்பு
அறிவிப்பு

எங்களைப் பற்றி

இந்து முன்னணி ஒரு இந்திய அரசு சாரா (தன்னார்வ தொண்டு) அமைப்பு. தலைமை அலுவலகம்: ஸ்ரீ சக்தி விநாயகம் , 59 - அய்யா முதலி தெரு, சிந்தாதரிப்பேட்டை சென்னை - 600002 (பாரத்), பாரதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

எங்களது தனிப்பட்ட தரவுகளின் அறிக்கையை ( இனி “தனிப்பட்ட தரவு” என்று குறிப்பிடுகிறோம்) கீழ்கண்டவாறு வழங்குகிறோம். இந்து முன்னணி (இனிமேல் “இந்து முன்னணி” என்று குறிப்பிடப்படுகிறது), தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளராகவும், நீங்கள் பார்வையிடும் www.hindumunnani.org (இனிமேல் "வலைத்தளம்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) வலைத்தளத்தின் மூலமாக பெரும் தகவல்களை பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைக்கு ஏற்ப சேகரிக்கிறது, பயன்படுத்துகிறது மற்றும் பகிர்ந்து கொள்கிறது.

அ. தனிப்பட்ட தரவு பெறும் வகை

நீங்கள் உங்களைப் பற்றிய விவரங்களை (பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், மின்னஞ்சல்) அல்லது தொடர்பு படிவத்தின் மூலம் நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்க விரும்பும் வேறு எந்த தகவல்கள் உட்பட உங்களைப் பற்றிய தகவல்களை நீங்கள் இந்து முன்னணிக்கு வழங்கலாம்.

குறிப்பாக, இந்து முன்னணி கீழ்க்கண்டவாறு தனிப்பட்ட தரவுகளை சேகரிக்கிறது:

 • தொடர்பு படிவத்தை www.hindumunnani.org./contact www.hindumunnani.org./contact இல் பூர்த்தி செய்யும்போது
 • சேகரிப்பு படிவத்தில் * நட்சத்திர அடையாளத்துடன் உள்ளது கட்டாயமாகும். அத்தகைய தரவு அல்லது அவற்றின் சேகரிப்பு மற்றும் பயன்பாட்டிற்கு தகவல் வழங்கத் தவறினால், அல்லது உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இருந்தால் உங்கள் கேள்விகள் / கோரிக்கைகளுக்கு பதில் சாத்தியமற்றது.

ஆ. தரவு செயலாக்க நோக்கங்கள்

இந்து முன்னணி பின்வரும் நோக்கங்களுக்காக தனிநபர் தரவுகளை கோருகிறது:

 • உங்கள் கேள்விகள் மற்றும் / அல்லது தொடர்பு படிவத்தில் உள்ள கோரிக்கைகளைத் தொடர்ந்து கோரப்பட்ட தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக
 • எங்களது வலைத்தளத்தை பயன்படுத்தும் உங்களது நடவடிக்கைகளை நிர்வகிக்க மற்றும் நீங்கள் வேண்டும் போது எங்களது சமூக ஊடகங்களுக்கு உங்களது தேடுதல் களை திருப்பிவிட.

இ. தரவு நீக்கம்

 • உங்கள் தனிப்பட்ட தரவுகள் அவை சேகரிக்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக தேவைக்காக மட்டுமே தக்கவைக்கப்படும். உங்கள் தனிப்பட்ட தரவுகளை வைத்திருத்தல் காலத்தை தீர்மானிக்க, நாங்கள் குறிப்பாக பின்வரும் அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்துவோம்
 • கோரிக்கை / கேள்விக்கு நீங்கள் எங்களைத் தொடர்பு கொண்டால், உங்கள் கோரிக்கை / கேள்விகளைச் செயலாக்குவதற்குத் தேவையான காலம் வரைஉங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம்
 • வலைத்தளத்தின் பயன்பாடு தொடர்பான நடவடிக்கைகளை நிர்வகிக்க;
 • சில குக்கீகளுக்கான ( கோப்புகள்) தேவைக்கேற்ப அதிகபட்சம் 13 மாதங்கள்.

ஈ. உங்கள் தனிப்பட்ட தரவுகளின் வெளிப்பாட்டு தன்மை

உங்கள் தனிப்பட்ட தரவு அனைத்தும் ரகசியமானது, மேலும் அறிய வேண்டிய அடிப்படையில், இந்து முன்னணியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் மட்டுமே அணுக முடியும்.

உ. பாதுகாப்பு

உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை அணுகுவதற்கும், பயன்படுத்துவதற்கும், பாதுகாப்பதற்கும் அதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் மேன்மைத் தன்மையை தக்கவைத்துக் கொள்வதை உறுதி செய்வதற்கும் பொருத்தமான தொழில்நுட்ப மற்றும் நிறுவன நடவடிக்கைகளின் வரம்பை நாங்கள் மேற்கொள்கிறோம். இதில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில், எங்கள் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்புகளுக்கான அணுகல், கட்டுப்பாடு, உயர் பாதுகாப்பு, ஊடுருவல் கண்டறிதல் அமைப்புகள், நேரடி அணுகல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கான பயிற்சி ஆகியவை அடங்கும்.

ஊ.தரவு உட்பிரிவு உரிமைகள்

உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை அணுகல், திருத்துதல், அழித்தல் மற்றும் செயலாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் செயலாக்கத்தை எதிர்ப்பது மற்றும் எந்த நேரத்திலும் உங்கள் சம்மதத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான உரிமை மற்றும் புகார் அளிக்கும் உரிமை ஆகியவைகளை ஒரு மேற்பார்வை பொறுப்பு கொண்டவர் அனுமதியுடன் உங்களுக்கு வழங்கப்படலாம்.

உங்கள் உரிமையை உங்கள் அடையாள ஆதாரத்துடன் கீழ்கண்ட முகவரியில் நீங்கள் கோரலாம் :

இந்து முன்னணி.

மின்னஞ்சல்:   rajesh@hindumunnani.org

எ. குக்கீகளின் கொள்கை

இந்து முன்னணி அதன் இணையதளத்தில் பயன்படுத்தப்படும் குக்கீகள் பற்றிஉங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறது.

குக்கீகள் என்றால் என்ன?
குக்கீ என்பது தகவல்களைக் கொண்ட ஒரு சிறிய உரை(text) கோப்பு மற்றும் வலைப்பக்க சேவையகத்தால் உங்கள் வன்வட்டில் சேமிக்கப்படுகிறது.

நாங்கள் ஏன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்?
எங்கள் வலைத்தளம் செயல்பட அல்லது திறமையாக செயல்பட குக்கீகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நீங்கள் பார்வையிட்ட வலைத்தளங்களைக் கண்காணிப்பதன் மூலமும், எங்கள் தளத்தை அடைய நீங்கள் ஆலோசித்த வலைப்பக்கங்கள், தளத்தில் உங்கள் கடந்தகால செயல்பாடு மற்றும் நீங்கள் ஒரு படிவத்தை நிரப்பும்போது உங்கள் விவரங்கள் போன்ற வருகை தொடர்பான சில தரவை சேமிப்பதன் மூலமும் அவை எங்களுக்கு தகவல்களை வழங்குகின்றன.

கீழேயுள்ள விவரங்கள் நாங்கள் பயன்படுத்தும் குக்கீகளை, ஏன், எப்படி நிர்வகிக்கிறோம் என்பதை விளக்குகின்றன.

குக்கீகளின் பயன்பாடு

தேவையான குக்கீகள்:
வலைத்தளத்தின் வழிசெலுத்தலை எளிதாக்குவதற்கும் hindumunnani.org இல் தோன்றும் தகவல்களைத் தனிப்பயனாக்குவதற்கும் இந்த இணையதளத்தில் தேவையான குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம் (எடுத்துக்காட்டாக, எங்கள் தளத்தின் மொபைல் பதிப்போடு நீங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளீர்களா இல்லையா என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள, மேலும் உங்கள் பதிவிற்கு நேரடியாக உங்களைப் காணவும், உங்களது அடுத்த வருகை, அல்லது நீங்கள் ஒரு விருப்பத்தை சுட்டிக்காட்டினால், இந்த விருப்பம் போன்றவைகள் இந்த குக்கீகளில் சேமிக்கப்படும்).

பகுப்பாய்வு குக்கீகள்:
எங்கள் வலைத்தளத்தை நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பது பற்றிய தகவல்களை சேகரிக்க பார்வையாளர்களின் அளவீட்டு குக்கீகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். கூகிள் வழங்கிய வலை பகுப்பாய்வு சேவையான இந்த கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் - ஐ நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். அறிக்கைகளைத் தொகுக்க மற்றும் வலைத்தளத்தை மேம்படுத்த எங்களுக்கு உதவ நாங்கள் தகவலைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

கூகிள் உங்களை எவ்வாறு செயலாக்குகிறது என்பது பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பைப் பற்றிய கூகிளின் கண்ணோட்டத்தைப் படிக்கவும் https://support.google.com/analytics/answer/6004245.


செயல்பாட்டு குக்கீகள்:
இந்த குக்கீகள் பார்வையாளர்களுக்கு கூடுதல் செயல்பாடுகளை இயக்கும். இந்த குக்கீகளை எங்கள் வெளி சேவை வழங்குநர்கள் அல்லது எங்கள் உள் சேவைகளால் அமைக்கலாம். பயன்பாட்டின் நோக்கங்கள் (விளம்பரம் உட்பட) அல்லது இந்த பொத்தான்கள் மூலம் அவர்கள் சேகரிக்கக்கூடிய வழிசெலுத்தல் தகவல்களை அறிந்து கொள்வதற்காக, கீழேயுள்ள சேவையின் பெயரைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் இந்த வெளிப்புற சேவைகளின் தனியுரிமை பாதுகாப்புக் கொள்கைகளை அணுகுமாறு நாங்கள் உங்களை அழைக்கிறோம்.

இந்த குக்கீகளை நீங்கள் ஏற்கும்போது பின்வரும் அம்சங்கள் இயக்கப்படலாம்:

 • யூ ட்யூப்

சமூக ஊடக பகிர்வுகள் :

 • முகநூல்
 • ட்விட்டர்
 • இன்ஸ்டாகிராம்
 • பின்ட்ரஸ்ட்
 • லிங்க்ட்இன்


உங்கள் குக்கீ அமைப்புகளை எவ்வாறு மாற்றலாம்?
தளப் பக்கத்தின் கீழே உள்ள "குக்கீ அமைப்புகளை மாற்று" பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் அல்லது கைரேகை ஐகானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் உங்கள் குக்கீகளைத் தனிப்பயனாக்கலாம். பின்னர் நீங்கள் கிடைக்கும் ஸ்லைடர்களை சாம்பல் நிறம் (‘ஆஃப்’) அல்லது நீல நிறம் (‘ஆன்’) என சரிசெய்து, பின்னர் "அமைப்புகளைச் சேமி" பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.

உங்கள் உலாவியுடன் குக்கீயை மறுக்க
பெரும்பாலான வலை உலாவிகள் உலாவி அமைப்புகள் மூலம் பெரும்பாலான குக்கீகளின் கட்டுப்பாட்டை அனுமதிக்கின்றன.

பிரபலமான உலாவிகளில் குக்கீகளை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்பதைக் கண்டறியவும்:

 • கூகிள் க்ரோம்
 • மைக்ரோசாப்ட் எட்ஜ்
 • மொசில்லா பையர்பாக்ஸ்
 • மைக்ரோசாப்ட் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்
 • ஆப்பிள் சபாரி

பிற உலாவிகள் தொடர்பான தகவல்களைக் கண்டுபிடிக்க, உலாவி டெவலப்பரின் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்.


பகுப்பாய்வு குக்கீயை மறுக்க
பார்வையாளர்களை அளவிடுவதற்காக எல்லா வலைத்தளங்களிலும் கூகிள் அனலிட்டிக்ஸ் கண்காணிப்பதைத் தவிர்ப்பதற்கு, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout ஐப் பார்வையிடவும்